Continuăm eforturile pentru un oraș incluziv

Alături de partenerii din APTA, am avut o întîlnire cu viceprimarii municipiului Iași pentru a discuta propunerile pentru bugetul local 2022.
Accesibilizarea căilor pietonale ?‍??‍? politica de parcare sustenabilă ? declinul arborilor urbani ? infrastructura ?‍♂️ viabilă au fost printre temele discutate și pentru care am primit asigurări că se vor regăsi în bugetul local.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *