Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027

? Proiectul de hotărîre a Guvernului vizează existenţa unui cadru normativ în ceea ce priveşte asigurarea participării depline și efective a persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil.
❗ CONSULTĂ PROIECTUL: 

✍️ Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 31.03.2021 – 09.04.2021.

??‍??‍??‍??‍♀️ Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 continuă și dezvoltă demersul de implementare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în vederea asigurării cadrului pentru exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilități.

» Autoritatea Națională – Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții

#SusținemIncluziunea #IncluziuneaContează

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *